Termin zgłaszania filmów: 10 września 2017

Submit films till Sept. 10th, 2017

26 th edition of Euroshorts is currently accepting your submissions

 

Contest Regulations are available on FilmFreeway.

Basic Rules: films up to 30 minutes in length, shot in 2016-2017.

 

Categories and Costs:

ficiton short - $ 25

documentary short - $ 25

animation short - $ 25

experimental short - $ 25

free gate - fiilm schools (2 films per school) - free

free gate - special occasions - free

 

Submissions are being accepted via FilmFreeway only.

FilmFreeway.com registration is free.

 

Trwa wybór filmów do 26 edycji Euroshorts.

 

Regulamin konkursu jest dostępny na platformie FilmFreeway.

Podstawowe warunki: filmy do 30 minut, zrealizowane w latach 2016-2017.

 

Kategorie i koszty zgłoszenia:

film fabularny - $ 25

film dokumentalny - $ 25

film animowany - $ 25

film eksperymentalny - $ 25

bezpłatna bramka - szkoły filmowe (2 filmy ze szkoły) - gratis

bezpłatna bramka - okazje specjalne - gratis

 

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie na platformie FilmFreeway

Rejestracja na platformie FilmFreeway.com jest bezpłatna

Trasa edycji 25 po Polsce    Tour of Poland (edition 25)

Filmy z 25 edycji naszego festiwalu można było oglądać w różnych miastach do 30 czerwca 2017. Filmy są ułożone w 6 znakomitych seansów   / A Tour of Poland  was a chance to see the best films from the last edition (25th) of the Euroshorts Young Filmmakers Festival.

 

AKCJA  / ACTION

Dynamiczne filmy, trzymające w napięciu.  / Dynamic, action films.

 

MIŁOŚĆ / LOVE

Różne odcienie miłości.  / Various shades of Love.

 

AMERYKAŃSKI FILM REKLAMOWY 2016

The Art & Technique of the American Commercial.

 KOMEDIE / COMEDY

Świat widziany w krzywym zwierciadle. / Comic view of the World

 

ŻYCIE ARTYSTY  / ARTIST'S LIFE

Artyści i ich niezwykłe zmagania z codziennością. / Life of  the artists.

 

Zestaw DLA DZIECI

/ FOR KIDS

Unikalne filmy animowane z polskim lektorem.  / Unique animation.

Zgłoszono filmów | Films submitted: 3242

Maj 2017 / May  2017

 

11.05 - Chełm Kino Zorza

18.05 - Darłowo Kino Bajka

 

 

Czerwiec 2017 / June 2017

 

1.06 - Olsztyn  Planeta 11

         - Włocławek  Galeria Sztuki Współczesnej

         - Gorzów Wielkopolski  Miejski Ośrodek Sztuki

2-3.06 - Rzeszów  Festiwal Przestrzeni Miejskiej

4.06 - Gorzów Wielkopolski  Miejski Ośrodek Sztuki

6-9.06 - Kielce  Biuro Wystaw Artystycznych

8-9.06 - Bydgoszcz  Galeria Miejska bwa

11.06 - Wrocław  Centrum Kultury Wrocław - Zachód

16-17.06, 27-28.06 Lublin  Centrum Kultury

30.06 - Kutno  Centrum Teatru, Muzyki i Tańca

 

 

Czym jest dla Ciebie film krótkometrażowy?

What does a short film form mean to you?

Wysyłamy | Submitting...

Coś nie tak. An error occured.

Udało się! Form received.

Euroshorts 2016 Młodzi filmowcy | Young Filmmakers

European Film Festival | Europejski Festiwal Filmowy,

Gdańsk - Warszawa - Katowice - Zielona Góra, Poland,

28.11 - 11.12.2016.

Trasa po Polsce do 30.06.2017 | Tour of Poland till June 30, 2017

Biuro w Warszawie | Office in Warsaw:

tel. + 48507014857, info@euroshorts.pl

Patronat Honorowy | Honorary Patronage 

Współfinansowanie | Supported by

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Darczyńcy: Paweł Ngo, Polska, Philip Gostelow, Festival Formula

Partnerski projekt Krótkie filmy na Marszałkowskiej współfinansuje Miasto st. Warszawa

Miejsca projekcji | Screening Premises

Partnerzy | Partners

Patronat Medialny | Media Partners

Strona zaprojektowana z użyciem oprogramowania zakupionego dzięki dotacji firmy Adobe.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie: Zakup sprzętu na potrzeby działalności statutowej Fundacji Młodego Kina.

 

 

.

 

.

© 1992-2017 Fundacja Młodego Kina | Young Cinema Foundation

 The Euroshorts name is owned by the Young Cinema Foundation

and is protected under the Copyright Law of the Republic of Poland

Termin zgłaszania filmów: 10 września 2017

Submit films till Sept. 10th, 2017

Termin zgłaszania filmów

10 września 2017

Submit films till Sept. 10th, 2017